martes, octubre 09, 2007

Convocatoria de carrecs de la FCPC

S'admeten sol·licituds per cobrir els càrrecs de sots-President i Secretari de la Federació Catalana de P.C. per renovació estatutaria.

Requisits:

- Ser major de 18 anys - Ser membre d'un club federat - No tenir cap càrrec directiu en altres clubs catalans - Disposar d'un marge de temps per poder realtzar tasques pròpies de la Federació - Assistir a les reunions de la junta directiva un cop al mes (el lloc el determinarà la pròpia junta) - Assistir als actes en que hi participa la Federació ja sigui com organitzadora o col·laboradora, o be representant al President si es el cas - Disposar d'ordinador amb les aplicacions i eines mes habituals (Explorer, correu, word, acrobat, impressora ... etc). Tots els altres detalls de cada càrrec els trobareu en els ESTATUTS, http://federaciocatalanapipaclubs.cat

El càrrecs tindran una vigència de dos anys per renovaració del 50% de la junta. És potestat del President escollir els membres de la junta i per tant podrien incorporar-se de inmediat un cop feta la selecció. Amb tot i això seran presentats en la propera Assemblea General per la seva ratificació, a celebrar en el primer trimestre del any vinent 2008 amb motiu del Campionat de Catalunya.

Enviament de sol·licituds a: - correu electrònic,  FCPC@federaciocatalanapipaclubs.cat

- correu postal,  Federació Catalana de Pipa Clubs, Av. Generalitat nº 6, 08797 Puigdàlber (Barcelona)

Telèfons de contacte, 938989097 i 639312958


English/Ingles Français/Francés Deutsch/Alemán Italiano/Italiano Português/Portugués 日本語/Japonés 한국어/Coreano 中文(简体)/Chino simplificado
interNOSTRUM